ព័តមានថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេស​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចាត់វិធានការ​ចំពោះ​អ្ន...

ថ្ងែសុក្រ ទី២៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង១២:០៧នាទី

នយោបាយ

សម្ដេច​ក្រុមព្រះ​ បាន​ទទួល​ត្រា​ជា​ព្រះប្រធាន​គណបក្សហ៊្វុនស៊...

ថ្ងែច័ន្ទ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង១២:០៩នាទី