ព័តមានថ្មីៗ

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​បើក វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ ស្...

ថ្ងែអង្គារ ទី២១st ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង៣:០៦នាទី

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កំពូល​អ្នក​មាននៅ​អាស៊ី ​អូស​ទាញ​ក្រុមហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពហុ​គ្...

ថ្ងែអង្គារ ទី២១st ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង១០:៤៥នាទី

នយោបាយ

លោក​សម រង្ស៊ី​ ប្រាប់​កុំ​ឲ្យ​ប្រៀបធៀប​រូប​លោក​ជាមួយ​សម្តេច​...

ថ្ងែសៅរ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង២:០៦នាទី