កម្ពុជា​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ផ្ទុក​ Covid-19 ៤ នាក់​បន្ថែម​​សរុប​ ១០២ នាក់ ព្យាបាលជាសះស្បើយ​២នាក់​

គិតត្រឹមថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០នេះ កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​រក​​ឃើញ​អ្នក​​ផ្ទុក​​ Covid-19 ៤នាក់​ ថែម​​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំនួន​អ្នក​​ឆ្លង​បាន​កើន​ឡើង​សរុប​១០២ នាក់​។ ព្យាបាល​ជាសះស្បើយ​ ២ នាក់​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ ។

អាន​លំអិត​៖