ការប្រមូល​ថ្លៃ​សំរាមនៅ​ភ្នំពេញ​ នឹងត្រូវបង្វែរពីក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី ទៅ​រដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹងរាជធានីភ្នំពេញ

រដ្ឋបាលរាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​បង្វែរថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី (ខេមបូឌា) មកជូនរដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់រឹងរាជធានីភ្នំពេញ វិញ។ នេះបើយោង​តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់​រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​។ 
អានលំអិត៖