ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រកាស​អត់​យក​ពន្ធអចលនព្រទ្យស្ថិត​ក្នុងសង្កាត់​​ ៤ ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ​ រហូត​ដល់ឆ្នាំ​២០២៣

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកាស​លើ​កលែងពន្ធ​ចំពោះអចលនទ្រព្យនៅ​ក្នុងសង្កាត់ចំនួន ៤ ក្នុងក្រុង​តាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល​​ រហូតដល់​ឆ្នាំ​២០២៣។ សង្កាត់ទាំង​៤ នោះរួម​ សង្កាត់​ស្វាយរលំ សង្កាត់កោះអន្លង់ចិន សង្កាត់សិត្បូ និងសង្កាត់រកាខ្ពស់​ ដែល​សង្កាត់ទាំង៤ នេះទើប​ត្រូវបាន​កាត់ពី​ស្រុកស្អាត និង​ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល​។

អានពិស្តារ៖