ក្រសួង​ការពារជាតិ​ប្រកាស​ផ្អាក​បណ្តោះ​អាសន្ន ជ្រើសរើស​ និស្សិត​​បញ្ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០
BREAKING NEWS
Search

ក្រសួង​ការពារជាតិ​ប្រកាស​ផ្អាក​បណ្តោះ​អាសន្ន ជ្រើសរើស​ និស្សិត​​បញ្ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០

ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​បាន​ប្រកាស​ផ្អាក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ជ្រើសរើស​ បេក្ខជន បេក្ខនារី​ ជាសិស្ស​និស្សិត​ បញ្ចូល​ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ក្នុង​កង​យោពល​ខេមរភូមិន្ទ សម្រាប់​ឆ្នាំ​​២០២០។ នេះបើយោងតាម​​លិខិត​មួយច្បាប់​ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​ ដែល​គេហទំព័រកម្ពុជាថ្មី​ទទួល​បាន​​នៅថ្ងៃ​នេះ។

អាន​​ពីស្តារ៖