ក្រៅពីកំពត ទុរេននៅ ៥ តំបន់នេះទៀត ក៏​មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ល្បី​ទូទាំង​ប្រទេស
BREAKING NEWS
Search

ក្រៅពីកំពត ទុរេននៅ ៥ តំបន់នេះទៀត ក៏​មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ល្បី​ទូទាំង​ប្រទេស

ខេត្តកំពតល្បីផ្លែឈើប្រចាំតំបន់គឺទុរេន ដែលបានក្លាយជាអត្តសញ្ញាណខេត្តនេះទៅហើយ។ ប៉ុន្តែក្រៅពីកំពត ស្តេចផ្លែឈើនេះ ក៏ត្រូវបានដាំដុះនៅតំបន់ផ្សេងទៀត ហើយក៏ទទួលបានផលមិនចាញ់ទុរេនកំពតដែរ។

ទុរេនមេមត់ខេត្តត្បួងឃ្មុំ


ទុរេនស្រែអំបិលខេត្តកោះកុង


ទុរេនអូរសោមខេត្តពោធិ៍សាត់


ទុរេនសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង