ជ្រលង​សម្ពាធខ្ពស់​រំកិលចុះក្រោម​​​ធ្វើ​ឱ្យ​សីតុណ្ហភាព​បន្ត​ចុះ​ត្រជាក់​ដល់​ពី ១៧ អង្សា​ដល់២០​ អង្សា​​​​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម​បាន​​ឱ្យ​ដឹង​ក្នុង​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ខ្លួន​ថា​ ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​នឹង​រំកិល​ចុះ​ក្រោម​​ ជាមួយ​នឹង​ខ្យល់​មូសុង​ឦសាន មាន​ឥទ្ធិពល​បង្គួរ​លើ​កម្ពុជា​ ​ធ្វើ​ឱ្យ​សីតុណ្ហភាពនៅ​តំបន់​ខ្លះ​គិតចាប់​ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់​២០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២​០ មាន​សីតុណ្ហភាព​ចាប់ពី ១៧ អស្សា ទៅ ២០ អង្សា។

អានលំអិត៖