រួសរាន់​ឡើង អ្នក​​ទិញ​រថយន្តត​ រក​ម្ចាស់​ដើម​មិន​ឃើញ ប្រយ័ត្ន​មាន​បញ្ហា

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនធ្វើការបញ្ជាក់ និងក្រើន​រំឮកជាថ្មីម្តងទៀត ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកាន់កាប់យានយន្ត ទិញលក់តៗគ្នារកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ។

អាស្រ័យដូចមានបញ្ជាក់ជូនក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ សូមម្ចាស់កម្មសិទ្ធយានយន្ត រួសរាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំឱ្យបានទាន់ពេលវេលា៕