ផេកប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក ត្រូវ​ជន​អនាមិក ហេក​ចូល
BREAKING NEWS
Search

ផេកប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក ត្រូវ​ជន​អនាមិក ហេក​ចូល

គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ករណី​មាន​ជនអនាមិក​ហេកចូល​ផេក​ទំព័រ​ហ្វេសបុករបស់​ប្រធានគណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក មាន​ឈ្មោះ William Guang និង​ ផេក​ខុទ្ទកាល័យ​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក។ ក្រោយ​មកផេក​ William Guang ដែល​ជា​ផេក​ផ្ទាល់​របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​នេះ ប្រកាស​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​រាល់ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​​រឿង ដែល​មិនមែន​ជា​បញ្ហាសង្គមជាតិនិងនយោបាយ។