ព័ត៌មានជាតិទូទៅ

Home with right post scroll

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃ​ម្នាក់​ ពីបទប្រើអំពើ​ហិង្សា​ ​យក​កាំបិត​បុ័ងតោ​ កាប់ទៅលើជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម ​ឲ្យរង​របួសធ្ងន់​

ខេត្តប៉ៃលិន៖​ ជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅ ធ្វើការឃាត់ខ្លូនភ្លាមៗ...

Home with below post

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃ​ម្នាក់​ ពីបទប្រើអំពើ​ហិង្សា​ ​យក​កាំបិត​បុ័ងតោ​ កាប់ទៅលើជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម ​ឲ្យរង​របួសធ្ងន់​

ខេត្តប៉ៃលិន៖​ ជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅ ធ្វើការឃាត់ខ្លូនភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា​ លើជនរងគ្រោះ...

Read More

Home columns1

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃ​ម្នាក់​ ពីបទប្រើអំពើ​ហិង្សា​ ​យក​កាំបិត​បុ័ងតោ​ កាប់ទៅលើជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម ​ឲ្យរង​របួសធ្ងន់​

ខេត្តប៉ៃលិន៖​ ជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅ ធ្វើការឃាត់ខ្លូនភ្លាមៗ...

Home columns2

ឃាត់ខ្លួនជនជាតិថៃ​ម្នាក់​ ពីបទប្រើអំពើ​ហិង្សា​ ​យក​កាំបិត​បុ័ងតោ​ កាប់ទៅលើជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម ​ឲ្យរង​របួសធ្ងន់​

ខេត្តប៉ៃលិន៖​ ជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅ ធ្វើការឃាត់ខ្លូនភ្លាមៗ...