មក​ដល់​ម៉ោង​១០​យប់​នេះ​​កម្ពុជា​ ពុំមាន​ករណីជំងឺ​រលាកសួត​កូរ៉ូណាប្រភេទ​ថ្មីទេ
BREAKING NEWS
Search

មក​ដល់​ម៉ោង​១០​យប់​នេះ​​កម្ពុជា​ ពុំមាន​ករណីជំងឺ​រលាកសួត​កូរ៉ូណាប្រភេទ​ថ្មីទេ

មកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់កើតមានករណីជំងឺ​រលាកសួតកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីឡើយ។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​​ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រាប់​គេហទំព័រកម្ពុជា​ថ្មី​។ សូមបញ្ជាក់ថា រាល់ព័ត៌មានផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាស ដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល។

គេហទំព័រកម្ពុជានឹង​តាមដាន​​រឿង​នេះ​ជាបន្តបន្ទាប់ !!