មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ទាំង​ថ្នាក់​លើ ថ្នាក់​ក្រោម ត្រូវតែកាត់សក់ខ្លីជានិច្ច
BREAKING NEWS
Search

មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ទាំង​ថ្នាក់​លើ ថ្នាក់​ក្រោម ត្រូវតែកាត់សក់ខ្លីជានិច្ច

ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត ជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែលតែងតែបង្ហាញជាគំរូដ៏ល្អដល់មន្ត្រីក្រោមឱវាទ ដោយឯកឧត្តមតែងតែកាត់សក់ខ្លីជានិច្ច ។

ដូច្នេះហេីយមន្ត្រីក្រោមឱវាទទាំងអស់ចាប់ពីលោកស្នងការរង រហូតដល់មន្ត្រី គឺបានគោរព អនុវត្តតាមឯកឧត្តមស្នងការជាប្រចាំ គឺសក់ត្រូវកាត់ខ្លីជានិច្ច៕