ល្វីងមុខ​នឹងការងារ​លំ​បាក? KPTជួយបាន!
BREAKING NEWS
Search

ល្វីងមុខ​នឹងការងារ​លំ​បាក? KPTជួយបាន!

គ្រប់គ្នា តែងតែ​ចង់​បាន​ការងារ​ល្អ​ មានមេ​ដឹកនាំ ដែល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​មួយ​មិន​ថា​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​ណា​ក៏​នៅ​តែ​​មាន​ក្ដី​មេត្តា​មិន​​ជះ​កំហឹង ​។

តែ​ជីវិតមិនមែនសុទ្ធតែប្រកបតាមក្តីប្រាថ្នាឯណា?

ធ្វើយ៉ាងណាពេល​យើងជួបបរិយាកាស​ការងារស្មុគស្មាញ?

 

១ ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​កំពុង​តែ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នោះ
នៅ​ពេល​យើង​ចង់​ព្យាយាម​ដោះ​ស្រាយ​អ្វី​មួយ​ជា​​​មួយ​ចៅហ្វាយ​របស់​យើង​តើ​យើង​ពិត​ជា​ចង់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​អស់​នោះ​មែន​ឬ​ទេ។ តាម​ដាន​នៅ​សកម្មភាព​របស់​ចៅហ្វាយ​អ្នក​តើ​ទង្វើ​ទាំង​អស់​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​មក​នោះ​វា​មក​ពី​ហេតុផល​អ្វី​មក​ពី​យើង​ឬ​ចៅហ្វាយ​របស់​យើង​ហើយ​តើ​ការ​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​នោះ​គួរ​តែ​អត់ទោស​បាន​ដែល​ឬ​ទេ?

២ ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​និង​ការ​ខិតខំ
ការ​ស្វែង​យល់​ពី ​ចំណុច​ល្អ​និង​មូលហេតុ​ដែល​មាន​រឿង​កើតឡើង​វា​អាច​ជា​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ។លើស​ពី​នេះ​រៀន​យល់​ពី​ការ​ គ្រប់គ្រង​របស់​ចៅហ្វាយ​និង​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​គាត់។

៣ កុំ​ឱ្យ​កំហឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​ការងារ
សូម​ប្រើប្រាស់​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ឱ្យ​អស់​ទោះ​បី​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​ណា​ក៏​ដោយ​ឬ​ក៏​កំពុង​មាន​ចិត្ត​ខឹង។ ពេល​ខ្លះ​យើង​បែរ​ជា​អន់ថយ​កម្លាំង​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ​ឬ​ធ្វើ​បែប​យឺតៗ​តែ​វា​ពិត​ជា​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការងារ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​មូល​ផង​ដែរ។

៤ ទុក​ការងារ​ជា​សំខាន់
ទោះបី​ជា​យើង​កំពុង​មាន​បញ្ហា​អ្វី​ក៏​ដោយ​តែ​សូម​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការងារ​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​មាន​អ្នក​ដែល​នៅ​ចាំ​មើល​ពី​ខាង​លើ​អ្នក។

៥ ការ​កំណត់​ព្រំដែន
ជា​ការ​ពិត​ណាស់​នៅ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​ពី​អ្នក​មិន​មាន​ភាព​ល្អ​និង​គ្នា​វា​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ឥទ្ធិពល​ទៅ​លើ​ការងារ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ដែល​ល្អ​គួរ​នៅ​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​ទើប​ប្រសើរ​ឡើង។

៦ ឈប់​គិត​ថា​គេ​ដឹង​គ្រប់​រឿង
ត្រូវ​ចាំ​ថា​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​សឹង​តែ​ជា​មនុស្ស​មិន​ល្អ​គ្រប់​គ្នា​នោះ​ទេ​ហើយ​ក៏​មិន​ប្រាកដ​ថា​ល្អ​គ្រប់​ដប់​ដែល​តែ​វា​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ល្អ​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​និង​មាន​ភាព​ជា​ខ្លួន​ឯង​ ទទួល​អ្វី​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ​និង​លទ្ធិ​ផល​កុំ​ខ្លាច​នៅ​គេ​ដឹង​រឿង​របស់​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ប្រព្រឹត្តិ​ការ​ល្អ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​គេ​ត្រូវ​ដឹង។

៧ រៀន​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ
បញ្ឈប់​ការ​សន្មត​ថា​គេ​ដឹង​គ្រប់​រឿង​ទាំង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​មាន​ក្ដី​សុខ​ក្នុង​ការ​ដែល​ធ្វើ​វា​និង​ចង់​ដឹង​ថា​គ្រប់​សកម្មភាព​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ​នោះ​ទេ យើង​ត្រូវ​រៀន​យល់​អ្វី​ដែល​ជា​ការ​ពិត​និង​រៀន​យល់​ពី​អារម្មណ៍​របស់​ចៅហ្វាយ​និង​បង្កើត​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​និង​មិត្តភក្ដិ​ដែល​ល្អ។

៨ ការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ
ប្រសិន​ជា​ចៅហ្វាយ​របស់​អ្នក​ជាប់​អារម្មណ៍​កំហឹង​នៅ​បញ្ហា​ដែល​កំពុង​ជួប​គួរ​យក​ការ​ល្អ​ទៅ​តបស្នង​ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​និង​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ល្អ​នឹង​បញ្ជាក់​ពី​អារម្មណ៍​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់។

៩ ប្រើ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ពី​ការ​ដោះ​ស្រាយ​របស់​គូ​ស្វាមី​ភរិយា
នៅ​ពេល​ដោះ​ស្រាយ​ជា​មួយ​ការ​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​សូម​ទាញ​អ្នក​ជួល​ខ្លះ​ពី​ការ​ដោះស្រាយ​របស់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា។ តើ​គាត់​ហ៊ាន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​ឬ​ទេ​ត្រូវ​យល់​ពី​ភាគ​គី​ទាំង​សង​ខាង​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់​គ្នា​និង​គ្នា។

១០ ការ​ជៀស​វាង​ពី​ចៅហ្វាយ​មិន​ល្អ​នៅ​ពេល​អនាគត
នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​សម្ភាស​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​អ្នក​ត្រូវ​មើល​ពី​សកម្មភាព​និង​ Background របស់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​របស់​ចៅហ្វាយ​របស់​អ្នក​តើ​មាន​ដល់​កម្រិត​ណា​តើ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​មក​លើ​បុគ្គលិក​ដែល​ឬ​ទេ​។

សន ផានិត