វៀតណាមជូនដំណឹងពីការបិទជាបណ្តោះអាសន្ន នូវច្រកព្រំដែនទ្វេភាគី ច្រកតំបន់ និងច្រកផ្លូវលំជាមួយកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជូនដំណឹងពីការបិទជាបណ្តោះអាសន្ន នូវច្រកព្រំដែនទ្វេភាគី ច្រកតំបន់ និងច្រកផ្លូវលំជាមួយកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃ១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង០០៖០០ទៅ រហូតមានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមលិខិតរបស់ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម លោក ចាយ ណាវុធ ផ្ញើជូនប្រមុខការទូតកម្ពុជា។

អានលំអិត៖