សីតុណ្ហភាព​នឹង​កើន​​ឡើង​ជិត​ ៤០ អង្សាចាប់ពីថ្ងៃទី​២៤ ដល់​៣១ ខែមីនា​

ក្រសួងធនធានទឹក  និងឧតុនិយមបានឱ្យដឹងថា ស្ថានភាពអាកាសធាតុ អតិបរមានឹងកើន​ឡើងជិត​ ៤០ អង្សាសេ​ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់​ ៣១ ខែមីនា ២០២០ ។  ក្រសួងធនធានទឹក​ក៏​បាន​ឱ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ថែរក្សាសុខភាពចំពោះការកើន​ឡើង​កម្តៅ​​ និង​ប្រុង​ប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត​ផ្គរ​រន្ទះ​ និង​ខ្យល់​កន្ទាក់​។

អានលំអិត​៖​