អគ្គិសនី​នៅតាម​តំបន់មួយ​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​ត្រូវកាត់​ផ្តាច់​ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦​ ដល់១៩ ខែ​មករា​

ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី​១៦​ ដល់​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០ អគ្គីសនីនៅតំបន់មួយចំនួន​​នៅរាជធានីភ្នំពេញ​នឹងត្រូវកាត់​ផ្តាច់ ដែល​​ការ​ងារ​នេះ ដើម្បី​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា។ នេះបើតាម​សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនី​កម្ពុជា។

អានសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិត ៖