អតីតប្រលានយន្តហោះខេត្តរតនគិរី​ នឹង​ត្រូវអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់​ផល​ប្រយោជន៍សាធារណៈ
BREAKING NEWS
Search

អតីតប្រលានយន្តហោះខេត្តរតនគិរី​ នឹង​ត្រូវអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់​ផល​ប្រយោជន៍សាធារណៈ

អតីត​ប្រលានយន្តហោះខេត្តរតនគិរី នឹងត្រូវប្រែក្លាយជា ទីតាំង​អភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់​បម្រើ​ផល​ប្រយោជន៍សាធារណៈ និង​រៀបចំកែលំអរឱ្យមាន​សោភ័ណ្ឌភាព ស្រស់បំព្រង​នាពេលអនាគត។ នេះបើតាមលិខិតបំភ្លឺមួយ​ច្បាប់​ដែល​រដ្ឋបាល​ខេត្តបាន​ចេញ​ផ្សាយនៅ​ថ្ងៃ​នេះ។ ទីតាំងនេះ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលបច្ចុប្បន្ន បាន និងកំពុងរៀបចំផ្ទេរឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី ធ្វើការគ្រប់គ្រងជំនួសវិញ។

អានលំអិត៖