អាកាសធាតុ​ថយ​កម្តៅបន្តិច​ ក្នុងឱកាស​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំខ្មែរ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​បានប្រកាស​ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០​ គឺបានថយចុះកម្តៅ​បន្តិច ដែល​មា​នចន្លោះពី ២៤ អង្សាសេ​ដល់​៣៧​ អង្សាសេ។​ ស្ថានភាព​បែប​នេះ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម​​ ឱ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់​កន្រ្តាក់។

អានពិស្តារ ៖