BREAKING NEWS
Search

អ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ inventoryហើយសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូច

គ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាចបង្កើតជោគជ័យ​ឬបំបាក់ផ្តួល​អាជីវកម្មលក់រាយតូចនីមួយៗ ដូច្នេះត្រូវចេះគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះ​ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថា យើងកំពុងចំណាយប្រាក់ត្រឹមត្រូវ។

អ្នករកស៊ី​ចំណេញ​ច្រើន ភាគច្រើនចេះ វិនិយោគលើបរិមាណសារពើភ័ណ្ឌតូចៗនៅពេលដំបូងនិងតាមដានចំនួនសារពើភ័ណ្ឌឡើងវិញជានិច្ច ដើម្បីឱ្យដឹងពីអ្វីដែលកំពុងលក់បាននិងអ្វីដែលមិនបាន។

ការ​បង្វិលព័ត៌មាន​អំពី​សារពើភ័ណ្ឌ ឲ្យ បានញឹកញាប់ដើម្បីយកវត្ថុឬទំនិញសេវាកម្មណាមួយ​ដែលយឺតយ៉ាវចេញ​ ហើយជំនួសដោយរបស់ថ្មីដែលរហ័ស​ប្រពៃជាងដើម្បីសម្រួលដល់ការ​ទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មខ្នាតតូច។
គន្លឹះសំខាន់ៗទាំង ១០ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមមាន៖

១ កំណត់បែងចែកប្រភេទនៃសារពើភ័ណ្ឌ
ប្រភេទស្តុកមួយចំនួនធំនៃវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើដើម្បីផលិតផលិតផលឬជំនួយដល់សេវាកម្ម របស់យើង  និង​ផលិតផលមិនទាន់ចប់ដំណើរការក្នុងវឌ្ឍនភាពដែលមិនទាន់ត្រៀមលក់
ចេញ ផលិតផលដែលបានបញ្ចប់សព្វយ៉ាង​។ល។ ត្រូវបែងចែកស្តុកវា ដែលជាធម្មតាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងរហូតដល់ចេញលក់ឬដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់(ដែលលែងនៅក្នុងឃ្លាំង)ហើយត្រូវបានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយ។ ទាំងនេះ​ស្ថិតក្នុងបញ្ជីច្បាស់លាស់។
ការងារនេះ ជួយក្នុងការតម្រៀបសារពើភ័ណ្ឌ ម្ចាស់អាច ដឹងនិងគ្រប់គ្រងបាន។ ឧទាហរណ៍

២ កម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ
កម្មវិធីសូហ្វវែរគ្រប់គ្រងសន្និធិផ្សេងៗអាចរកបានសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ហើយក៏ជា​កម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ពឹងផ្អែកបានដូចជាកម្មវិធីappនិងការផ្ទុកCloud។

ដូចជា​ កម្មវិធីTradeGecko ងាយស្រួលប្រើនិងមានជម្រើសសមាហរណកម្មជាច្រើន។ ងាយរៀនហើយសាមញ្ញក្នុងការ​តាមដានរាល់ការបញ្ជាទិញ។

៣ តាមដានព័ត៌មានក្នុងសារពើភ័ណ្ទទៀងទាត់
ត្រូវប្រាកដថា មាន​រក្សាកំណត់ត្រាព័ត៌មានផលិតផលសម្រាប់ធាតុនៅក្នុងសារពើភ័ណ្ឌរបស់ជានិច្ច​និងទៀងពេល ដែល​ព័ត៌មាននេះគួរមាន​រួមបញ្ចូល លេខកូដទិន្នន័យ ឈ្មោះ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់តម្លៃនៃវត្ថុនីមួយៗតាមពេលវេលា ដូច្នេះយើងនឹងដឹងអំពីកត្តាដែលអាចផ្លាស់ប្តូរនានា។

ស្រស់

ប្រភព businessnewsdail
ចុចអាន ផែនការនីមួយៗនៃជីវិត អាចជោគជ័យលុះណាអនុវត្តតាមរបៀបខាងក្រោម

ចុចអាន ដើរតួជាខ្លួនយើង» គន្លឹះធំបង្អស់ដើម្បី​ជោគជ័យ​ពេលនិយាយជាសាធារណៈ