BREAKING NEWS
Search

ចេះជ្រើសយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគ នឹង​កំណត់ជោគជ័យនៃសហគ្រិនម្នាក់ៗ

ការ​សិក្សានិងយល់ដឹងច្បាស់​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការ​កាត់បន្ថយហានិភ័យនិងបង្កើនឱកាសអតិបរមានៃការវិនិយោគ។

យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគនិមួយៗ អាចកំណត់ជោគជ័យសម្រាប់ការ​មិនប្រថុយប្រថាន​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ គន្លឹះទាំង ៣នេះ៖

១ រក្សា​គុណភាពពីលើបរិមាណ
ការវិនិយោគខ្លះរកប្រាក់បានដោយសារ​មាន​គេចង់រកស៊ីជាមួយច្រើនតាំងពីដំបូងមក​ព្រោះវាត្រូវបានគេវាយតម្លៃខ្ពស់។ តម្លៃមុខរបរ​ឬការវិនិយោគមួយៗ ក៏ដោយសារតែសក្តានុពលលូតលាស់របស់វា ជាជាងការមើលឃើញសាច់ប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។
សាច់ប្រាក់ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពនិងស្ថេរភាពតែ​ វិនិយោគិនជាច្រើនពេកបានក្លាយជាមនុស្សគ្មានសាច់ប្រាក់នៅនឹងដៃហើយប្រឈមនឹងស្ថានភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលលំបាកទៅៗព្រោះមិនមាន​ដៃគូទុកចិត្ត​ឬមើលមិនឃើញ​ការ​លូតលាស់នៃក្រមហ៊ុននោះ បានជាគ្មានគេព្រមចូលរួមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

២ សិទ្ធិអាជីវកម្ម
យីហោសិទ្ធិអាជីវកម្មគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគដែលបានព្យាយាមនិងពិតប្រាកដដោយមានហានិភ័យទាប និងសក្តានុពលខ្ពស់ដោយសារម្ចាស់ខ្ចីពីប្រព័ន្ធដែលមានការទទួលស្គាល់ម៉ាកមុននិងអត្រាជោគជ័យ។ ជាមួយនឹងសិទ្ធិអាជីវកម្មការប៉ាន់ស្មានត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅអប្បបរមាហើយឱកាសនៃភាពជោគជ័យយូរអង្វែងនិងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

យីហោដែលមកជាមួយទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួន ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជននិងសូម្បីតែប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកខ្លំាងជាសក្ខីនៃ​សិទ្ធិអាជីវកម្មពេញលេញមួយ​ដែលអាចមាន​គេចង់ទិញសិទ្ធិដែរ។រ ម្ចាស់អាជីវកម្មក្រោយៗ អាចសន្សំប្រាក់បានច្រើននៅពេលពួកគេទិញសិទ្ធិយកទៅប្រើ​បន្ត ជាជាងបង្កើតអាជីវកម្មឯករាជ្យថ្មី។

៣ ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យបន្ថែមចម្រុះ
ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យមានមុខងារខុសគ្នាហើយដោយសារបញ្ហានេះអ្នកវិនិយោគខ្លះមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មុននឹង​សម្រេចចិត្ត​ចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិនៃអចលនទ្រព្យគឺមានមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវា ព្រោះវាអាចបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិតាមរយៈចំណូលជួល អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធសមធម៌សម្រាប់ការវិនិយោគផ្សេងទៀតឬចំណេញភ្លាមៗពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ ភាពចម្រុះនៃការវិនិយោគអចលនទ្រព្យធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាការភ្នាល់ដ៏ឆ្លាតវៃមនិងពេញនិយមនាពេលឥឡូវនេះ។

ឡាហ្សូលី

គេសម្គាល់មនុស្សឥតបានការ តាមរយៈទម្លាប់និយាយអាក្រក់​ក្រោយខ្នងអ្នកដទៃ