BREAKING NEWS
Search

វិធីសាស្រ្តដ៏មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ នៃការស្វែងរកបុគ្គលិកល្អៗមកចូលរួមជាមួយ

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ដែលមានគុណភាព មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឆ្ពោះ​ទៅរក​ជោគជ័យរបស់អង្គភាព ប៉ុន្តែពិតជាមាន​ការលំបាកច្រើន។ ក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានជំនាញនិងគុណភាពពិតប្រាកដ សម្រាប់តួនាទីនីមួយៗចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលវិធីសាស្រ្ត ដូចខាងក្រោម៖

រុករកពិនិត្យប្រវត្តិរូបនិងចរិតលក្ខណៈលើបណ្តាញសង្គម
អ្នកដឹងទេថា ការដ្រាម៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងទម្លាក់ក្រឌីតរបស់ខ្លួនព្រោះហ្វេសប៊ុក ជាកន្លែង​ដែលមនុស្ស​តាមវាយតម្លៃយើង​ពេលគេឃើញឈ្មោះក្នុងCV។​ សូម្បីព័ត៌មាន​ដែលយើង​ចែកចាយ​និងអ្នកដែលយើងFollowគឺបង្ហាញ​ពីចរិតលក្ខណៈនិងស្តង់ដារបស់យើង។ មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ពួកគេ នៅលើបណ្តាញ​ពិតទាំងមិនដឹងខ្លួន ដែលមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបាន ស៊ែរអ្នកកំប្លែង​អ្នកនិយាយលេងសើចគ្មាន​បានការ​ តួវីដេអូលើបណ្តាញ​ដែលពង្វក់រឿង​អត់ខ្លឹមសារ។ល។ ទាំងនេះ អាចជា​វិធីដែលCVត្រូវទម្លាក់ចោលភ្លាមៗ។

ទុកឱកាស​ចំបងឱ្យដល់បុគ្គលិកចាស់

ពេល​ចង់​រើសបុគ្គលិកចូរពិនិត្យ​​មើលទៅផ្នែកខាងក្នុងអង្គភាពសិន និង​ពិចារណាប្រសិនបើ​និយោជិកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរតួនាទី ឬតំឡើងឋានៈ ហើយគេពិតជាបានបង្កើនសមត្ថភាព​នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យ។ យើង​មិនត្រឹមតែដឹងពីភាពខ្លាំងនិងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលនោះប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចំណេញពេលក្នុងការឱ្យពួកគេ​មកស្វែងយល់អំពី​ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានជាវប្បធម៌​ផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាព។

ប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
បណ្តាញសង្គមផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អមួយ ដើម្បីទទួលបានការនិយាយអំពីមុខតំណែងថ្មីដោយ​បើកចំហនិងចែកចាយលឿន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចង់ប្រើបណ្តាញទាំងនេះដើម្បីចែករំលែកការប្រកាសការងារមានប្រសិទ្ធិភាព​ត្រូវប្រាកដថាយើងមាន​មនុស្ស​រង់ចាំ​ឆ្លើយcomments ឬសរសេរCaptionល្អៗក្នុងន័យ បង្កើតភាពរំភើបអំពីតួនាទីនិងកិត្យានុភាព​នៃ​ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឱ្យមនុស្សមានទេពកោសល្យនានា​ចង់ចូលរួមសាកល្បង។ ត្រូវចាំថា​បុគ្គលិកល្អភាគច្រើនមានម្ចាស់ ដូច្នេះ​យើង​ត្រូវតែមានវិធីទាក់ទាញពួកគេ។

ពិចារណាអ្នកដែលទើប​នឹងចេញស្វែងរកការងារថ្មីៗ
ដោយសារតែគេនោះ​មិនទាន់មាន​បទពិសោធច្រើននៅក្នុងវិស័យរបស់យើង មិនមានន័យថាគេនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិកល្អនោះទេ ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេមានជំនាញទន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិក​ល​ក្ខណៈដែលយើង​កំពុងស្វែងរក។

ជំនាញ​​បណ្តុះបាន តែ​ជំនាញទន់និងបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សទេ​ដែលពិបាករក។ លុះត្រាតែតួនាទីដែលយើង​កំពុងជួលតម្រូវឱ្យមានបទពិសោធក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដាច់ខាត ដូចជាជំហរដឹកនាំដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយ​អតិថិជន។ល។ គ្មានហេតុផលដែលពិចារណាបេក្ខជនទើបនឹងចេញពីសាលារៀនឬកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរអាជីពនោះទេ។

ប្រើបុគ្គលិកឱ្យក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាក
នៅពេលដែលនិយោជិកស្រឡាញ់កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ ពួកគេក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិផ្សព្វផ្សាយ​អំពីយើង បានយ៉ាងល្អ រហូត​ដល់មិត្តភក្តិនិងបងប្អូន​ចង់មកធ្វើការ​ដែរ។ ពួកគេនឹងប្រាប់មិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារអំពីបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យ ចំណេះ​ថ្មី​និងឱកាស​។ សម្តីពួកគេមាន​អនុភាព​ជាការផ្សាយ​PRរាប់រយដង។

ផ្សាយអត្ថប្រយោជន៍
ប្រាក់ឈ្នួលប្រកួតប្រជែង ពេលម៉ោងបត់បែន ពេលវេលាឈប់សម្រាកដ៏ល្អ ឱកាសរៀនពីការងារ ក្តីទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែទាក់ទាញយកបានមនុស្សមាន​ទេពកោសល្យ។

ដោយសុភា

ប្រភព indeed 

ចុចអាន មនុស្ស​គគោក ហេតុអ្វី​គេនិយមដណ្តើមយកបុគ្គលិករបស់គូប្រជែង?

ចុចអាន អត្ថន័យពិតនៃពាក្យថា be yourself និងវិធីអនុវត្តឱ្យបានឆាប់