BREAKING NEWS
Search

ការស្តាប់យ៉ាងល្អ គឺជាជំនាញចាំបាច់ចំពោះតួនាទីគ្រប់គ្រង គ្រប់លំដាប់

ការគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺជាប្រធានបទទូលំទូលាយដែលគ្របដណ្តប់លើអត្ថន័យអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ព្រោះបើគ្មានធនធានមនុស្ស គ្មានទេជោគជ័យ។

ដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់និងបង្កើនបុគ្គលិកល្អៗ  ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ត្រូវការ​ពូកែស្តាប់។

ទាំងនេះរាប់ចាប់តាំងពី ជំនាញ សម្របសម្រួលការប៉ះទង្គិចក្នុងចំណោម​បុគ្គលិករហូតដល់ការកសាងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្មនិមួយៗ​យើងត្រូវការក្លាយជាអ្នកស្តាប់ដ៏អស្ចារ្សម្នាក់។

ការស្តាប់ចាប់ផ្តើមមុនពេលវិនិច្ឆ័យ
មនុស្សជាច្រើន​ដែលខ្សោយការដឹកនាំ វិនិច្ឆ័យមុនស្តាប់។ មេដឹកនាំល្អ​ស្តាប់ច្រើនប្រភពមុនជឿ ហើយវិភាគមុនវិនិច្ឆ័យ។ ការស្តាប់បានល្អ គឺជាការចាប់ផ្តើមដោះស្រាយទំនាស់បានយ៉ាងល្អ និងក៏ជាចុងបញ្ចប់នៃការមួលបង្កាច់ព្រោះ​ទីណាមានការ​សន្ទនាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ ជន​​បំភ្លើសនៅមិនបានយូរទេ។

វិធីស្តាប់គឺស្តាប់ដោយ​ការយកចិត្តទុកដាក់

ត្រូវធ្វើឱ្យភ្នែកមើលច្បាស់ចំពោះមនុស្ស​ដែលកំពុងនិយាយ ។ គេនោះនឹងភ័យ ប្រសិនគេនិយាយបន្លំ​តែគេមិនខ្វល់ទេប្រសិនគេនិយាយការពិត។ កំណត់ត្រាត្រូវមាន​តែកុំសួរកាតើច្រើន ត្រូវចេះអត់ធន់ និងរង់ចាំឱ្យអ្នកនិយាយបាន​បញ្ចប់មុនពេលយើង​ចាប់ផ្តើមសួរបញ្ជាក់ចំណុចដែលមិនយល់។ ផ្នែកទាំងអស់នោះគឺជាជំនាញស្តាប់ដែលមានតែកំពូលមេដឹកនាំទេដែលអាចធ្វើបានល្អ តែយើងគ្រប់គ្នាគួរតែអនុវត្តបង្វឹកសន្សឹមៗ។

មិនចាំបាច់នៅការិយាល័យទេ

បញ្ហាអាចផ្តើម​នៅការិយាល័យ ប៉ុន្តែការស្តាប់ល្អអាចធ្វើនៅកន្លែងផ្សេង។ យើង​អាចណាត់អង្គុយជជែកជាមួយបុគ្គលិកនៅហាងកាហ្វេ​ សួនច្បារឬនៅទីកម្សាន្តនានា​ដោយគ្មានជាតិអាកុលក្នុងខ្លួន។  លោក Dianne Schilling អ្នកជំនាញខាងបញ្ញាអារម្មណ៍បាននិយាយថា គន្លឹះក្នុងការស្តាប់​ឱ្យបានល្អរួមមាន ការរក្សាចិត្ត ឲ្យ ទូលាយនិងមិនលោតដល់ការសន្និដ្ឋាន មុនពេលឬអំឡុងពេលសន្ទនា។

នេះមានន័យថា អ្នកគ្រប់គ្រង មិនអាចសន្មត់នូវអ្វីដែលនិយោជិកកំពុងគិត អ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ពួកគេ ឬដំណោះស្រាយអ្វីមុនពេលថយទៅគិត ឬទៅរកប្រភពបញ្ជាក់នោះទេ។

ត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវគំនិត ដែលបានគិតទុកមកពីផ្ទះព្រោះលំអៀងស្អប់ឬស្រលាញ់។

ទោះបីជាពួកគេជាបុព្វហេតុនៃបញ្ហាគឺជាក់ស្តែង ក៏ដោយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ស្តាប់ដោយចេតនានៃការយល់ដឹងឱ្យបានច្រើនសិន អំពីស្ថានភាពដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេ ធ្វើទំនាស់​ទាំងអស់នោះ។ ពួកគេមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយសំខាន់ ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាបទពិសោធន៍ធំនៃជំនាញ​ដោះស្រាយទំនាស់របស់យើង។

ដោយសុភា

ប្រភព​Forbes

ចុចអាន មេដឹកនាំ រៀនដោះស្រាយឱ្យដាច់គ្នារឿងបុគ្គលិកដែលមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហាស្ថាប័ន

ចុចអាន ៣ចំណុច​​ដែលអាចបំផ្លាញ​ការនិយាយលើឆាក ទោះអ្នកមាន​ទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់យ៉ាងណាក្តី