ត្បូងទំាង​៧ប្រភេទនេះ គួរមាន​ជាប់ខ្លួន​ក្នុងឆាកជីវិត

ត្បូងថ្មធម្មជាតិទំាងនេះ គួរមានក្នុងផ្ទះ​ឬទុកជាប់ខ្លួនៈ

១ ត្បូង​ថ្មធម្មជាតិ turquoise ថាមពលនៃ​ភាពអត់ធន់ សុភាពរមទម្យ​អ្នកផងតាមយិតយោងស្រលាញ់ មានប្រភពមកពីTurkey

២ ត្បូងថ្មធម្មជាតិ Rose Quartz ស្នេហា​ផ្អែមល្ហែមគាប់ចិត្ត ពេញលេញក្នុងឆាកជីវិត​


៣ ត្បូង​ថ្ម ធម្មជាតិ​ La Pis Lazily ពង្រឹងអំណាចនិងព្រហ្មវិហាធម៌ ប្រើសម្រាប់អ្នកធំមានបុណ្យសក្តិនិងបរិវា​រ


៤ គជ់ ធម្មជាតិ Bamboo Pearl  ការពារអំពើ​មន្តអាគម ជួរសម្បួរ និងកែ​សុខភាពឱ្យប្រសើរឡើងវិញពេលមានជំម្ងឺតម្កាត់គួរយកមកក្បែរខ្លួន។

៥ គជ់ចិន Jade ត្រជាក់ត្រជុំគ្មានជម្លោះ​សុខដុមរមនា ថាមពល ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ផ្តល់នូវតុល្យភាព​នៃជីវិត​និងការគិតពិចារណា។


៦ ត្បូងថ្មធម្មជាតិ Tiger eyes ការពារ​ការរំលោភលើវិញ្ញាណ ការចងអំពើទាក់ទងនិង​មុខរបរ​ចំណូល ឬបុណ្យសក្តិ។ វាជាថាមពលនៃអំណាច និង​លាភសាក្ការៈ។

៧ ត្បូងក្រហម ពីធម្មជាតិ Tanzania Garnet នាំថាមពលទ្រព្យ លុយកាក់សម្បូរហូរហៀរ តំាងពីចាប់រកគ្មាន​មួយសេនអាចកកើតមាន​ផ្ទះសម្បែង​ឡាននិងអចលនៈទ្រព្យជាច្រើនប្រភេទ​ដាក់ដុះដូចពាក្យចាស់ថា ត្បូងឈាមមាន់ នាំមកនូវកំណើតនៃសង្ហាវិជ្ជានិងសម្បត្តិហូរហៀរ។

ស្រាវជ្រាវៈ ឡាហ្សូលី