ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

ប្រភេទព័ត៌មាន: ហោរាសាស្រ្ត

ពិតជា​មិនធម្មតា​! ទម្រាំ​បាន​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​ហុងស៊ុយ​ដ៏​ល្បី​ ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ការ​លំបាក​ច្រើន​ដល់​ម្ល៉ឹង​?

​ប្រិយមិត្ត​ទស្សនិកជន​ដែល​ធ្លាប់​តាមដាន​ទស្សនា​ការផ្សាយ​កម្មវិធី «​ហុងស៊ុយ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​» របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ ​PNN ប្រាកដជា​បាន​ស្គាល់​អ្នកគ្រូ​ ណា​លី...

ឆ្នាំកុរ – ជោគជតារាសី និងហោរាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំកុរ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖២០០៧, ១៩៩៥, ១៩៨៣, ១៩៧១, ១៩៥៩, ១៩៤៧ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ គឺអាច​ជួបប្រទះ​នឹង​ឧបសគ្គ​ច្រើន...

ឆ្នាំច – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំច កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០០៦, ១៩៩៤, ១៩៨២, ១៩៧០, ១៩៥៨, ១៩៤៦ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំច នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ គឺអាច​និយាយបានថា ល្អប្រសើរ​ដែរ...

ឆ្នាំរកា – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំរកា កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០០៥, ១៩៩៣, ១៩៨១, ១៩៦៩, ១៩៥៧, ១៩៤៥ អាជីព​និង​ការងារ នៅ​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ អាជីព​និង​ការងារ​របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរកា គឺ​ពុំសូវល្អ​នោះទេ...

ឆ្នាំវក – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំវក កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៦, ២០០៤, ១៩៩២, ១៩៨០, ១៩៦៨, ១៩៥៦, ១៩៤៤ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ​របស់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំវក នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ គឺ​ពុំសូវល្អ​ទេ...

ឆ្នាំមមែ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំមមែ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៥, ២០០៣, ១៩៩១, ១៩៧៩, ១៩៦៧, ១៩៥៥, ១៩៤៣ អាជីព​និង​ការងារ អាជីព​ការងារ របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមែ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ គឺ​មិនសូវ​អំណោយផល​នោះទេ...

ឆ្នាំមមី – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំមមី កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ៖ ២០១៤, ២០០២, ១៩៩០, ១៩៧៨, ១៩៦៦, ១៩៥៤ អាជីព​និង​ការងារ នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ អាជីព​និង​ការងារ​របស់លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមី គឺ​ពិតជា​ល្អប្រសើរ​ណាស់...

ឆ្នាំម្សាញ់ – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំម្សាញ់កើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០១៣, ២០០១, ១៩៨៩, ១៩៧៧, ១៩៦៥, ១៩៥៣ អាជីពនិងការងារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ អាជីពនិងការងាររបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ គឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងបន្តិច...

ឆ្នាំរោង – ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំរោងកើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០១២, ២០០០, ១៩៨៨, ១៩៧៦, ១៩៦៤, ១៩៥២ អាជីពនិងការងារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោង គឺអាចនឹងជួបប្រទះនូវការរារាំងខ្លះៗ...

ឆ្នាំថោះ –  ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ខាងមុខ ២០១៧

ឆ្នាំថោះកើតក្នុងឆ្នាំ៖ ១៩៩៩, ១៩៨៧, ១៩៧៥, ១៩៦៣, ១៩៥១, ១៩៣៩ អាជីពនិងការងារ...

ឆ្នាំខាល –  ជោគជតារាសី និង​ហោរាសាស្ត្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំខាលកើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០១០, ១៩៩៨, ១៩៨៦, ១៩៧៤, ១៩៦២ អាជីពនិងការងារ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល នៅក្នុងឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ...

ឆ្នាំឆ្លូវ – ជោគជតារាសី និងហោរាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំឆ្លូវកើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០០៩, ១៩៩៧, ១៩៨៥, ១៩៧៣, ១៩៦១, ១៩៤៩ អាជីពនិងការងារ នៅក្នុងឆ្នាំរកា ២០១៧ ខាងមុខនេះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវ គឺអាចជួបនឹងគ្រោះផង និងលាភសំណាងផង...

ឆ្នាំជូត – ជោគជតារាសី និងហោរាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំជូតកើតក្នុងឆ្នាំ៖ ២០០៨, ១៩៩៦, ១៩៨៤, ១៩៧២, ១៩៧២, ១៩៦០, ១៩៤៨ អាជីពនិងការងារ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូត គឺអាចនឹងជួបឧបសគ្គមួយចំនួន មករារាំងក្នុងអាជីពនិងការងារ នៅឆ្នាំ២០១៧...

ចំណាត់ថ្នាក់លើការព្យាករណ៍ ជោគជតារាសី សត្វទាំង១២ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

មិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ អ្នកត្រូវតែឆក់យកឱកាសទាំងអស់ដែលមាន ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការខិតខំធ្វើការ។...

បរិវេណ​ក្រៅ​គេហដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​តាម​ក្បូន​ហ៊ុ​ង​ស៊ុយ ពេល​ទិញ​ផ្ទះ​ថ្មី​

ក្នុងអំឡុងពេលស្វែងរកទិញផ្ទះ សម្រាប់ធ្វើជាលំនៅឋានថ្មីរបស់អ្នក វាមិនគ្រាន់តែជារឿងសំខាន់ ក្នុងការជ្រើសរើសយកផ្ទះ ដែលមានហុងស៊ុយល្អ ដោយការសម្លឹងមើលផ្ទៃខាងក្នុង តួយ៉ាងដូចជា...

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវដឹង ពីបរិវេណសំខាន់ៗ ៣កន្លែង នៃលំនៅឋាន?

នៅក្នុង​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​យើង  តែងតែមាន​កត្តា ឬ​បរិវេណ​ពិសេស ដែលមាន​សារៈសំខាន់​ជាង កត្ដា ឬ​បរិវេណ​ដទៃទៀត ហើយ​វា​ក៏​ដូចគ្នា​ទៅនឹង​ក្បួនតម្រា​ហុងស៊ុយ​ផងដែរ។...