ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: ,

រយៈពេលពី​រខែ​នៅដើមឆ្នាំ​ពី​២០១៧ ការនាំ​អង្ករ​ទៅកាន់​បរទេស​មានកា​កើនឡើង បើ​ធៀ​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន​

​ភ្នំពេញ ​៖ របាយ​ការ​ណ៍របស់​ក្រសួងកសិកម្ម បានបង្ហាញ​ឲ្យដឹងថា រយៈពេល​ពីរ​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៧ ការនាំ​អង្ករចេញទៅ​កាន់​ក្រៅប្រទេសចំនួន ១០៩៥៥១តោន មានកំណើន ១៣ ៦០៦តោន ប្រមាណ (+១៤ ,២...