ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: , ,

ទទួល​លុយ​កក់​គេ​ ពីរ​ពាន់​ដុល្លារ​រឿង​សាងសង់​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ ចង់​ប្រែ​ក្រឡាស់ ​ចូល​ប៉ុស្ដិ៍​សិន

ភ្នំពេញ ៖ បុរស​ជាជាង​ម៉ៅការ​សំណង់​ម្នាក់ ​បាន​ព្រមព្រៀងគ្នា​ថា​នឹង​ទទួល​ម៉ៅការ​សាងសង់​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ឲ្យ​ភាគី​ម្ចាស់​ទីតាំង​ក្នុង​តម្លៃ​សរុប​ជាង​មួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ...