ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

ក្រសួង​អប់រំ​ចុះ​MOUជាមួយ​អង្គការ​ពិព័រណ៍​វិទ្យាសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់ ​និង​អភិវឌ្ឍ​​ការអប់រំ​ផ្នែក STEM

ភ្នំពេញ ៖​ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​អង្គការ​ពិព័រណ៍​វិទ្យាសាស្ត្រ កម្ពុជា​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់ (MoU) ដើម្បី​បន្ត​កិច្ចសហការ​លើកកម្ពស់...

ក្រសួង​អប់រំ​ ជ្រើសរើស​និស្សិត​ស្ម័គ្រចិត្ត​៣០០​នាក់​ ជួយ​បង្រៀន​គណិត រូបវិទ្យា និង​គីមីវិទ្យា ដល់​សិស្ស​អនុវិទ្យាល័យ និង​វិទ្យាល័យ​

ភ្នំពេញ ​៖ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ នឹង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​កំពុង​សិក្សា​ឯកទេស​គណិតវិទ្យា រូប​វិទ្យា និង​គីមីវិទ្យា ចំនួន​៣០០​នាក់...