ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: ,

ជនពិការ​កម្ពុជា​ចំនួន​ ១១៩​នាក់​ បាន​ទទួល​ជើង​សប្ប​និម្មិត ​ពី​យុទ្ធនា​ការជួយ​សង្គម​​របស់​ស្រា​បៀរ ​លី​អូ​

ភ្នំពេញ ៖ រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣​ដល់​ទី​៥​ ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០១៧​ មូលនិធិ​ជើង​សិប្បនិម្មិត​ របស់​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ...