ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ឯកទេស​ជំងឺ​កុមារ​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ពី​វិធី​ព្យាបាល​ជំងឺរាគ​ដល់​កុមារ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​

ភ្នំពេញ ​៖​ បច្ចុប្បន្ន​ជំងឺរាគ​នៅតែ​ជា​ជំងឺ​មួយ​ឈរ​លំដាប់​លេខ​ពីរ​ បន្ទាប់ពី​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​ដែល​កំពុងតែ​យាយី​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​...