ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​ស្ដីពី​ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រលាញ់​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សីលធម៌​សង្គម​និង​តម្លៃ​ស្ត្រី​ខ្មែរ

ភ្នំពេញ ​៖ ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​អតីតយុទ្ធជន ​និង​យុវនីតិសម្បទា​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា...

ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​សកម្ម​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុង​ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រលាញ់​នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​រដ្ឋ​និង​ឯកជន

​ភ្នំពេញ​ ៖ ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​បានចេញ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​សកម្ម​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុង​ទិវា​នៃ​ក្តី​ស្រ​លាញ់​នៅតាម​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​រដ្ឋ ​និង​ឯកជន...