ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

និយោជក​អាច​ប្រឈម​ជាប់ពន្ធ​ធនាគារ ព្រោះ​កូរ៉េខាងត្បូង​ចាត់ការ​ ការគំរាមកំហែង​នៅ​កន្លែង​ការងារ

ក្រោយពី​មានការ​ជួបប្រទះ​ការ​បៀតបៀន​នៅ​កន្លែងធ្វើការ​ជាច្រើន​ខែ​បន្ត​បន្ទាប់មក ទីបំផុត​បុគ្គលិក​នារី​ជនជាតិ​កូរ៉េខាងត្បូង​មួយរូប​ឈ្មោះថា Christine Jung...