ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: ,

កសិករ​ដាំ​បន្លែ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ស្រុក​កញ្ជ្រៀច ​បាន​កើន​ឡើង​ដល់​៣០​ហិកតា​ ព្រោះ​មាន​ទីផ្សារ

ព្រៃវែង​ ៖ ​ ប្រជាកសិករ​ដាំ​ដុះ​បន្លែ​សុវត្ថិភាព​ នៅ​ស្រុក​កញ្ជៀច បាន​កើនឡើង​ច្រើន​ខុសពី​ឆ្នាំមុន រហូតដល់​៥០%...