ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

អង្គការ​ជីវិត​សត្វ​ស្លាប​ ពង្រឹង​កម្មវិធី​ស្រូវ​មិត្តភាព​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​នៅ​ស្រុក​សៀម​ប៉ាង

ស្ទឹងត្រែង​ ៖ ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ជីវិត​សត្វ​ស្លាប​អន្តរជាតិ​ពង្រឹង​កម្មវិធី​ស្រូវ​មិត្តភាព​​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​នៅ​ស្រុក​សៀម​ប៉ាង...