ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

បើក​ពិព័រណ៍​ស្តីពី​” សិលាចារឹក​សម័យមុន​អង្គរៈ សិលាចារឹក​ដែលមាន​សញ្ញា​លេខ​សូន្យ​ដំបូង​គេ​”

ភ្នំពេញ ៖​ សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៨​ ខែមីនា ​ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​បើក​ពិព័រណ៍​ស្តីពី​” សិលាចារឹក​សម័យមុន​អង្គ​រៈ សិលាចារឹក​ដែលមាន​សញ្ញា​លេខ​សូន្យ​ដំបូង​គេ​”...