ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

កាលពី​៥០​ឆ្នាំមុន បុរស​ម្នាក់​បាន​បោះជំហាន​លើកដំបូង​លើ​ពិភព​មួយទៀត

នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ កាលពី​៥០​ឆ្នាំមុន អ្នក​អវកាស​អាមេរិក​លោក Neil Armstrong និង Buzz Aldrin...