ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

ក្នុង​សុន្ទរកថា​ចុងក្រោយ ​មេដឹកនាំ​ហុងកុង​ព្រមាន​លើ​ការជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ឯករាជ្យភាព​

មេដឹកនាំ​របស់​ហុងកុង​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​ចែកចាយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​គោលនយោបាយ​ប្រចាំឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​របស់លោក មុនពេល​ចុះចេញ​ពី​តំណែង លើ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​យូរអង្វែង...