ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

កសិករ​ដាំ​ស្វាយចន្ទី នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ ផ្ដល់​បទពិសោធន៍​ឱ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ក្នុង​ការថែទាំ​ស្វាយចន្ទី

ស្ទឹងត្រែង ​៖​ កសិករ​ដាំ​ស្វាយចន្ទី​ប្រមាណ​៣០០​នាក់ នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ជួបជុំ គ្នា​ផ្តល់​បទពិសោធន៍​ជូន​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ដើម្បី​ថែទាំ ដំណាំ​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​នេះ...