ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

សហគមន៍​ពិភពលោក​ សន្យា​ផ្តល់ប្រាក់​៣៦៣​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ហិង្សា​ផ្លូវភេទ

សហគមន៍​អន្តរជាតិ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ ​បាន​សន្យា​ផ្តល់​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​៣៦៣​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​អំពើ​ហិង្សា​ផ្លូវ​ភេទ...