ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

អត្រា​អត់​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ បាន​ធ្លាក់​មក​កម្រិត​ទាប​បំផុត​ក្នុង​រយៈពេល​៤៥​ឆ្នាំ​

ទិន្នន័យ​ផ្លូវការ​បានបង្ហាញ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គា​រថា​ ភាព​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ បាន​ធ្លាក់ចុះ​ក្នុង​រយៈពេល​៤៥​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតែ​រឹងមាំ​...