ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag:

សាលា​ប៊ែ​ល​ធី អន្តរជាតិ រៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​គណិតវិទ្យា កម្រិត​ប៊ែ​ល​ធី (BELTEI Level) លើក​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

ភ្នំពេញ​ ៖ សាលា ប៊ែ​ល​ធី អន្តរជាតិ បានរៀបចំ​កម្មវិធី “ ប្រកួតប្រជែង​គណិតវិទ្យា​កម្រិត ប៊ែ​ល​ធី​(BELTEI Level)​លើក​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩ សម្រាប់​សិស្ស​ចំណេះ​ទូទៅ ថ្នាក់​ទី​៥ ទី​៨...

បេក្ខជន​ចំនួន ៧១​នាក់ ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ដណ្តើម​ជ័យលាភី ក្នុង​កម្មវិធី​និយាយ​ជា សាធារណៈ កម្រិត ប៊ែ​ល​ធី (Beltei Level) លើក​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៩

​ភ្នំពេញ ៖ សាលា ប៊ែ​ល​ធី អន្តរជាតិ បានរៀបចំ​កម្មវិធី “ ប្រកួតប្រជែង​និយាយ​និយាយ​ជា​សាធារណៈ​កម្រិត​ប៊ែ​ល​ធី​(Beltei Level) លើក​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៩ សម្រាប់​សិស្ស​ចំណេះ​ទូទៅ ថ្នាក់​ទី​៣ ទី​៦...