ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Tag: , , , ,

ក្រុមហ៊ុនចិន ប្រែក្លាយលាមករបស់ខ្លាឃ្មុំ Panda ទៅជាក្រដាសអនាម័យ

ក្រុមហ៊ុនយក្សមួយរបស់ប្រទេសចិន បានសម្រេចប្រែក្លាយលាមករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំ Panda ទៅជាក្រដាសអនាម័យ និងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើន។ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ...