BREAKING NEWS
Search

Breaking news៖ ក្រសួង​សុខាភិបាល កំពុង​ធ្វើ​សន្នសីទ​ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ពីក្រៅប្រទេស

ពេល​នេះ ក្រសួង​សុខាភិបា​កំពុង​​ធ្វើ​សន្នសីទ​ស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ពីក្រៅប្រទេស…….