BREAKING NEWS
Search

Category: ហោរាសាស្ត្រ

ស្វែងយល់ហុងស៊ុយយ័ន្ត  ៨ ទិសសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ

Bagua ឬយ័ន្ត ៨ ទិស(ប្រភពមកពីតៃវ៉ាន់) ជាហុងស៊ុយថាមពលវិជ្ជមានសម្រាប់តាំងក្នុងគេហដ្ឋាន ការិយាល័យ ឬសួនច្បារ។ ទិសទាំង ៨ នៃ Bagua តំណាងឲ្យធាតុទាំង ៨ រួមមាន៖ ទិសខាងត្បូង តំណាង ឋានសួគ៌...

ខែលំបាកសម្រាប់ឆ្នាំវកមកដល់ហើយ ប្រយ័ត្នប្រយែងនិងកាត់គ្រោះដោយវិធីនេះ

ការទស្សន៍ទាយ ប្រចាំ​ខែកក្កដា និងសីហា​ឆ្នាំ ២០២០សម្រាប់ឆ្នាំស្វា គឺនឹងបង្គួរ តែអន់ជាងខែ១០ទៀតក្នុងឆ្នាំនេះ។ សំណាងនៃអាជីពពួកគេ បង្ហាញថាមាន​ឱកាសខ្លះ សម្រាប់ការធ្វើជំនួញ...

ទាយលំអិតឆ្នាំវក! វកទំាងឡាយកើតនៅ១៩៥៦, ១៩៦៨, ១៩៨០, ១៩៩២ត្រៀមការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដ៏វិជ្ជមាន

មនុស្ស​កើតឆ្នាំវក ១៩៥៦, ១៩៦៨, ១៩៨០, ១៩៩២ត្រៀមៗការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដ៏វិជ្ជមាន មិនថា លំនៅដ្ឋានថ្មីដែលប៉ុនប៉ង ការឡើង​ឋានៈក្នុងសង្គម ការ​ប្តូរ​ទីកន្លែងរស់នៅនិងដំណើរទៅបរទេសយ៉ាង...

ទាយលំអិតឆ្នាំកុរ! អ្នកកើតឆ្នាំ​១៩៧១, ១៩៨៣និង២០០៧មានទឹកលុយធំ​នៅខែ៨

រាសីចក្រនៃមនុស្សឆ្នាំជ្រូក គឺសន្តិភាពព្រោះ ធម្មជាតិបង្កើតមកពួកគេចូលចិត្ត​រក្សាភាពត្រជាក់ត្រជុំនភក្នុងជីវិតរស់នៅ​របស់ខ្លួនជានិច្ច មិនថាក្នុងស្ថានភាពណាក្តី។...

ទាយលំអិតឆ្នាំ​មមី!ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរធំមមី១៩៤២,១៩៦៦,និង១៩៩០ទុក្ខមុនលាភក្រោយ

មនុស្ស​និមិត្តសញ្ញាមមី(សេះ ) ការទស្សន៍ទាយសំណាងឆ្នាំ​២០២០គឺនៅឆមាសទីមួយនឹង​រវល់ជាមួយបញ្ហាញាតិចេញមួយចូលមួយ​តភាគជានិច្ច។ ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំពួកគេនឹងមានពេលទំនេរខ្លះ...

ទាយលំអិត!អ្នកឆ្នាំឆ្លូវ១៩៦១, ១៩៨៥, ១៩៩៧ និង ២០០៩ត្រៀមទទួលសំណាង

ឆ្នាំ​ឆ្លូវទំាងអ្នកកើតនៅ​១៩១៣, ១៩២៥, ១៩៣៧, ១៩៤៩, ១៩៦១, ១៩៧៣, ១៩៨៥, ១៩៩៧ និង ២០០៩មាន​ការព្យាករណ៍វិជ្ជមានមួយចំនួនដែល​ លទ្ធភាពខ្លះអាចជាការកើនឡើងនូវ​ប្រាក់ចំណូល...

ទាយលំអិត!មនុស្ស​កើតឆ្នាំពស់ ១៩៤១, ១៩៧៧, ១៩៨៩, ២០០១ ជាឆ្នាំ​ដ៏ប្រពៃមួយ​នៃការងារសង្គម

ទោះបីជា​រូបកាយនិងខាងវិញ្ញាណមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់ កំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គបន្តបន្ទាប់​នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏សំណាងត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាទុកបង្កាជូនជាស្រេច...

ទាយលំអិត! មនុស្ស​ឆ្នាំជូត​មិនសូវល្អតែ​កណ្តុរអាយុ២៤, ៣៦,និង៦០មានសំណាងទៅវិញ

បុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតរមែនតែងមានថាមពលពិសេស និងការ​ខិតខំធ្វើឱ្យបានល្អជាងមុន​ដែលនាំឱ្យជីវិត​គេមិនចេះថយក្រោយឡើយ។ ដោយមានសំណាង​ពីបុព្វេជាតិ...

ទាយលំអិតឆ្នាំខាល! ខ្លាកើតឆ្នាំ ១៩៦២, ១៩៨៦, ១៩៩៨ ធាតុសំណាងមាន​នៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់

អ្នកកើតឆ្នាំខ្លាជួបប្រទះនឹងសំណាងល្អជាច្រើននៅក្នុងការទស្សន៍ទាយហុងស៊ុយឆ្នាំ ២០២០ ។ នេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឱ្យថាមពលវិជ្ជមានឈានដល់ការសំរេចបាននូវរឿងអស្ចារ្យជាច្រើន។...

ទាយលំអិត!មនុស្សឆ្នាំថោះ ១៩៣៩, ១៩៥១, ១៩៧៥, ១៩៩១សំណាងល្អជាច្រើនកំពុងរង់ចាំ

អ្នកកើតឆ្នាំ​ថោះទំាង ១៩២៧, ១៩៣៩, ១៩៥១, ១៩៦៣, ១៩៧៥, ១៩៨៧, ១៩៩១និង​​ឆ្លងផុត​បាន​គ្រាន់បើជាងឆ្នាំ​មុន​ប៉ុន្តែ​សំណាងល្អជាច្រើនកំពុងរង់ចាំទន្សាយដែលកើត​នៅឆ្នាំ ១៩៣៩, ១៩៥១, ១៩៧៥, ១៩៩១។...

ទាយលំអិតឆ្នាំច! មនុស្ស​ឆ្នាំច ១៩៥៨,១៩៨២, ២០០៦មានសំណាងជាងឆ្នាំចទូទៅ

សត្វឆ្កែកាន់កាប់ទីតាំងទី ១១ នៅក្នុងឆ្នាំរបស់ចិនបន្ទាប់ពីសត្វមាន់និងមុនសត្វជ្រូក។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ខណៈចផ្សេងៗ ត្រូវ​គ្រប់គ្រងបញ្ហាលុយកាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះសំណាងធម្មតា...