ព័ត៍មានទាន់​ហេតុការណ៏
Search

Category: រូបិយវត្ថុ

ស្គាល់Appទំាងនេះ អាច​ជួយសន្សំ​ប្រាក់បានរាល់ពេលធ្វើ​ដំណើរ

សេចក្តីបារម្ភធំ នៅ​រាល់​ពេល​ដែល​យើង​ធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្ត ម្តងៗនោះ គឺថា តើលុយ​​របស់​យើង​នៅ​សល់​គ្រប់គ្រាន់​​ឬ​អត់? Kpt Plus សូម​ណែនាំ​App...

អ្វី​ដែលក្រុមសេដ្ឋីខ្លាចជាងគេ?

ជឿឬមិនជឿ ? អ្វី​ដែលពួកអ្នកមានធំៗលើលោកខ្លាចជាងគេ គឺ​ការលែងលះ។ អត្រាលែងលះគ្នានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានលើសពី ៥០% ក្នុងចំណោមគ្រួសារទូទៅ។មានន័យថា...

សេដ្ឋីៗនៅប្រទេស​អ្នកមានខ្លះ ចូលនិវត្តរ៍ខុសកន្លែងក៏ធ្វើឱ្យធ្លាក់ក្រវិញបាន

នេះជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសសំរាប់វណ្ណៈកណ្តាលនៅអាមេរិក។ យើង​អាចសិក្សាបាន​ពីការរស់នៅរបស់​ពួកអ្នក​ដែលសល់លុយច្រើន​ពេលចាស់ជរា ហើយ​ជ្រើសរើសកន្លែងចូលនិវត្តរ៍ខុស។ The Financial Times...

​ដោះ​បំណុល​​ខ្លួន​ឯងដោយ​វិធី​ទាំង​នេះ

បំណុលជាបញ្ហារាំងស្ទះដ៏ធំមួយ​បង្អាក់​ជោគជ័យក្នុងជីវិតយើង​។ ការ​ដោះ​បំណុលជារឿង​ចាំបាច់ប៉ុន្តែមនុស្ស​យើង​ភាគច្រើន​ចេះ​ខ្ចីមិនងាយចេះដោះឡើយ។...