លិខិតប្រិយមិត្ត Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Category: លិខិតប្រិយមិត្ត

កាល​ប្តីនៅរកបានប្រពន្ធស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម ដល់ប្តីឈឺធ្ងន់​ប្រពន្ធ​ចុះចោលផ្ទះ

រឿងពិតពីប្រិយមិត្តកម្ពុជាថ្មី! នេះជាការពិតដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្ត​ចែករំលែកជាមួយ​មិត្តអ្នកអាន។ ខ្ញុំពីរនាក់បងប្អូន​បានចេញពីស្រុក​មករស់នៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨ ។...

រូបតំណាង

ស្រលាញ់គ្នា៧ឆ្នាំ គ្រួសារដឹងឮ ចុងក្រោយទំាងម្តាយទំាងកូន​រៀបគម្រោង​បោកយកដីខ្ញុំ

លិខិតប្រិយមិត្តកម្ពុជាថ្មី៖ ខ្ញុំឈ្មោះ សុខាណា​អាយុ៣២ឆ្នាំហើយ។ ខ្ញុំមានរឿងពិតនៃដំណើរជីវិតចាញ់បោកគេទំាង​ម្តាយទំាងកូនកាលពីជាង​១០ឆ្នាំមុន។...