សហគមន៍អឺរ៉ុប Archives - Kampuchea Thmey
BREAKING NEWS
Search

Category: សហគមន៍អឺរ៉ុប

អាល្លឺម៉ងចេញមុខបបួលបើកព្រំដែនទូទាំងអឺរ៉ុបឡើងវិញនៅខែមិថុនា

រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានចេញមុខ​អំពាវនាវមុនគេ​នៅថ្ងៃអង្គារ៍នេះឱ្យមានការបើកព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមខែមិថុនាឡើងវិញទំាងស្រុង។...

សហភាពអឺរ៉ុបបន្តបិទព្រំដែនរហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែមិថុនា

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកឲ្យ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរលើរាល់ការធ្វើដំណើរណាដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់សហគមន៍នេះ។ កាលពីថ្ងៃសុក្រយប់មិញ...