កម្ពុជាប្រកាសរក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ Covid-19 ៣១នាក់​ទៀត សរុបកើន​​ឡើង​ ៨៤នាក់

កម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នេះ​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​​ឆ្លង​ Covid-19 រហូតដល់​ ៣១ នាក់ សរុបកើន​ឡើង ៨៤នាក់ នៅ​ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើយោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

 

អាន​លំអិត៖