សម័យ​ទំនើប​សូម្បី​តែ​តួអង្គ​គំនូរ​ជីវចល​ក៏​ផ្លាស់ប្ដូរ​ភេទ​ដែរ!
BREAKING NEWS
Search

សម័យ​ទំនើប​សូម្បី​តែ​តួអង្គ​គំនូរ​ជីវចល​ក៏​ផ្លាស់ប្ដូរ​ភេទ​ដែរ!

នៅ​ក្នុង​ពិភព​គំនូរ​ជីវចល​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​ដំណើរ​ការ​ធម្មតា ដោយ​មាន​ព្រះ​នាង​ស្រស់​ស្អាត​បាន​រង់ចាំ​ជួប​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​នៅ​លើ​សេះ​ស។ ហើយ​ព្រះអង្គ​ម្ចាស់​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ធ្វើអ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​អោយ​ដល់​ទី​បំផុត​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ពី​ព្រះ​នាង​ដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែ​ពិភព​ខាងក្រៅ​នេះ​វិញ ​វិចិត្រករ TT Bret បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ជំទាស់​ចំពោះ​សាច់រឿង​ក្នុង​គំនូរ​ជីវចល​ ដោយធ្វើ​ឱ្យ​តួអង្គ​គំនូរជីវចល​មួយ​ចំនួន ​ប្ដូរ​ភេទ​ជា​បុរស​មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់។
១.Moana

២.Elsa


៣.Ursula


៤.Aladdin


៥.Belle និងthe Beast


៦.Wendy


៧.Alice


៨.Esmeralda


៩.Tarzan


១០.Rapunzel


១១.Anna


១២.Jasmine


១៣.Merida


១៤.Ariel


១៥.Snow White

ប្រែសម្រួល៖Blue Sky