យុទ្ធសាស្ត្រហាង​7-Elevenដែលឈាន​ចូលទៅ មិនអាចឃាត់ចិត្ត​មិនទិញបាន
BREAKING NEWS
Search

យុទ្ធសាស្ត្រហាង​7-Elevenដែលឈាន​ចូលទៅ មិនអាចឃាត់ចិត្ត​មិនទិញបាន

ជោគជ័យរបស់ 7eleven បើយើងវិភាគលើការគ្រប់គ្រងបែបទំនើប និងគំនិត​ច្នៃប្រឌិតដ៏​ពិសេស​លើយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ចកម្ម  7-Eleven គឺនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏​ប៉ិន​ប្រសប់លើគ្រប់​កាលៈទេសៈ ។

មិនថា ពេលមាន​បម្លាស់​ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ អាកាសធាតុ វិបត្តិឌីជីថល ​ក្រុមហ៊ុននេះ​បាន​ប្រើប្រាស់នូវ ​ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរួម ធនធានទិន្នន័យ ការជជែកស្រាវជ្រាវលើស្ថិតិជំរឿន ​មកជា​អាថ៌កំបាំង នៃការចងក្រងយុទ្ធសាស្ត្រ​ល្អបំផុត ដើម្បី​អភិវឌ្ឍសេវាកម្មថ្មី ផលិតផលថ្មី​ប្រព័ន្ធចែកចាយ​ថ្មីៗ មិនឈប់ឈរ ដែលធ្វើឱ្យ​ឈានជើង​ចូល​ 7Elevent​កាលណា​គ្រប់គ្នា​ត្រូវ​តែជក់ចិត្ត​នឹងការទិញ។

តោះទស្សនា បន្តអំពី  7-Eleven និងអាថ៌កំបាំង​នៃ​អជ្ញាប័ណ្ណដ៏ជោគជ័យនេះ។

ចម្រើន​​តារា