ខ្វះខ្លាំងពេក អូស្ត្រាលីប្រកាស​ថា របាំងមុខចាំបាច់សម្រាប់តែ​បុគ្គលិកពេទ្យនិងមនុស្សឈឺប៉ុណ្ណោះ

ABCNet: អូស្ត្រាលីបាន​ចេញ​ប្រកាសថា របាំងមុខ (ម៉ាសការពារ​)មិនចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អនោះទេ ប៉ុន្តែចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សឈឺ។

ខណៈពេលដែល កិច្ច​ការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ កំពុងជាវិធីមូលដ្ឋាន​ជួយពន្យឺតការរាលដាលរបស់វារបាំងមុខនៅអូស្ត្រាលី មិនត្រូវបានគេណែនាំសម្រាប់មនុស្ស​សុខភាពល្អនោះទេ។ វាចាំបាច់សម្រាប់តែ​មនុស្សដែលត្រូវបានគេសង្ស័យផ្ទុក ឬបញ្ជាក់ថាមានកូវីដ ឬអ្នកដែល​ត្រូវ​នៅក្បែរ​ហុចម្ហូបអាហារ ។ល។

ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខ ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតរបាំងមុខយ៉ាង​ខ្លាំង​ ដោយមានមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា អស់ស្តុកប្រដាប់ប្រដាការពារ​។

សេចក្តីទូន្មាន​បានលើកឡើងថា វាចាំបាច់សម្រាប់តែពេលដែលត្រូវចាកចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងសាធារណៈឬ​កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងព្យាបាលឬមាន​រោគសញ្ញា ប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគជាដើម។

ជាមួយនោះគេ​បានព្រមានបន្ថែមថា ការប្រើរបាំងមិនត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររដ្ឋរកឃើញថា ប្រជាជនអូស្រ្តាលីជាច្រើន មិនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់របាំងមុខឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ ដែលមានន័យថា មនុស្សមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យខ្លួនឯងប្រឈមនឹងហានិភ័យកើនឡើង។

សាស្ត្រាចារ្យ Seale នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មានប្រសាសន៍ថា មនុស្សមួយចំនួនពាក់ម៉ាសមុខដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនដងដែលពួកគេប៉ះច្រមុះនិងមាត់ ប៉ុន្តែលោកស្រីថា វាក៏អាចមានឥទ្ធិពលផ្ទុយផងដែរព្រោះ​របាំងទាំងនេះអាចមានធាតុបង្កជំងឺស្តុកបានយូរ។

ប្រសិនបើរបាំងនោះត្រូវបានដាក់ភ្លេចចោល ឬ​ប្រើសារដើម អាចនឹងធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកប្រើប្រឈមនឹងហានិភ័យឬបន្តចម្លង​វាដោយមិនដឹងខ្លួន។ លោក Bruce Thompson ព្រឹទ្ធបុរសផ្នែកសុខភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne University បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី​ពិតជាគិត​ត្រឹមត្រូវក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អឱ្យ​ឈប់​ពាក់ម៉ាសបិទមុខព្រោះថាការទិញរបាំងមុខដោយភាពភិតភ័យស្លន់ កំពុងដាក់កម្រិតលើការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការវាបំផុត។

លោកមានប្រសាសន៍ថា“ យើងមិនមានខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាន់ពេល​ឡើយ ពីនេះ​ទៅមុខកាន់តែលំបាក ហើយមន្ទីរពេទ្យត្រូវការចាំបាច់” ។

បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ។

ពួកគេមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាងដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានគេសង្ស័យឬត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានការគ្របដណ្តប់ដោយវិរុសតាមរយៈការទាក់ទងជិតស្និទ្ធក្នុងកំឡុងពេលវាយតម្លៃនិងការពិនិត្យព្យាបាល។

នៅអូស្រ្តាលីវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ៗ កំពុងរងសម្ពាធខ្លាំំងដោយសារកង្វះរបាំងមុខនិងគ្រឿងការពារខ្លួនផ្សេងទៀត។

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបន្ទាន់ ជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងរបាំងមុខដល់ពួកគេ​។

ចម្រើនតារា​